2.jpg

Poradnia Pielęgniarki Podstawowej Opieki Zdrowotnej

Nasz personel

Małgorzata Gładys
Małgorzata GładysPielęgniarka rodzinna

Jestem pielęgniarką z niemal 30-letnim doświadczeniem. Pracowałam zarówno w oddziałach szpitalnych jak i ośrodkach podstawowej opieki zdrowotnej. Poza ogromnym doświadczeniem na mój warsztat zawodowy składają się również liczne szkolenia i kursy specjalistyczne m. in. z zakresu szczepień ochronnych, pielęgniarstwa rodzinnego, ochrony zdrowia pracujących, czy endoskopii.

W swojej pracy zawodowej kieruję się głównie holistycznym podejściem do człowieka jako pacjenta , a także holistycznym podejściem do rodziny jako jednostki.

Justyna Kocot
Justyna KocotPielęgniarka rodzinna

Ukończyłam pielęgniarstwo na Uniwersytecie Jagiellońskim Collegium Medicum w Krakowie. Praktykę zawodową odbyłam zarówno na oddziałach szpitalnych jak i w przychodniach. Stale poszerzam swoją wiedzę i umiejętności poprzez uczestnictwo w kursach specjalistycznych, konferencjach i szkoleniach m.in. z zakresu szczepień ochronnych, wykonywania i interpretacji zapisu elektrokardiograficznego, resuscytacji krążeniowo oddechowej i dietetyki.

W swojej pracy zawodowej zwracam szczególną uwagę na problemy i potrzeby pacjentów w celu poprawy ich jakości życia.

Pielęgniarka rodzinna realizuje kompleksową opiekę pielęgniarską wobec podopiecznego, w środowisku jego zamieszkania, w sytuacji zdrowia, choroby jak też i niepełnosprawności. Do podstawowych jej zadań należą:
  • świadczenia profilaktyczne u zdrowego pacjenta,
  • wizyty patronażowe,
  • testy przesiewowe,
  • świadczenia profilaktyki gruźlicy,
  • realizacja zleceń lekarskich,
  • świadczenia pielęgnacyjne,
  • wizyty domowe

Kontakt

32 212 62 07
791 841 010