2.jpg

Poradnia Położnej Rodzinnej

Nasz personel

Małgorzata Szulc
Małgorzata Szulcpołożna rodzinna

Jestem położną z ponad 30-letnim stażem zawodowym. Po uzyskaniu dyplomu pracowałam w Szpitalu Śląskiej Akademii Medycznej oraz w Szpitalu Bonifratrów w Katowicach. Przez ostatnie 20 lat związana byłam z przychodniami na terenie Górnego Śląska pracując jako położna środowiskowo-rodzinna. Ukończyłam również studia z zakresu edukacji zdrowotnej i rehabilitacji.

W swojej pracy kieruję się szacunkiem i indywidualnym podejściem do pacjenta.

Położna środowiskowo-rodzinna sprawuje kompleksową opiekę medyczną nad każdą kobietą bez względu na wiek oraz noworodkami i niemowlętami obu płci do ukończenia 2 miesiąca życia

Do podstawowych jej zadań należą:

  • edukacja w zakresie planowania rodziny,
  • edukacja przedporodowa, od 21. tygodnia ciąży do rozwiązania,
  • wizyty patronażowe u kobiety, noworodka i niemowlęcia do ukończenia 2 miesiąca życia,
  • opieka w chorobach ginekologicznych, opieka pielęgnacyjna nad kobietą po operacji ginekologicznej lub onkologiczno-ginekologicznej,
  • opieka nad kobietą w każdym okresie jej życia,
  • wizyty domowe

Kontakt

32 212 62 07